Stratejik Çevresel Değerlendirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme
SÇD ÜÇÜNCÜ ve DÖRDÜNCÜ ÇALIŞTYLAR

SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (TR2018 ESOP MI A3 12) kapsamında düzenlenen Stratejik Çevresel Değerlendirme Konusunda Farkındalık Arttırma Çalıştaylarından üçüncüsü 20 Ağustos 2020 tarihinde, dördüncüsü 21 Ağustos 2020 tarihinde video konferans yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya, Dışişleri Bakanlığı(Avrupa Birliği Başkanlığı), Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılım sağlamıştır. SÇD Farkındalık Arttırma Çalıştayı kapsamında “SÇD’nin amacı ve hedefleri, faydaları ve katma değeri, verimli uygulanmasının temel ilkeleri”, “Türkiye’de SÇD Yönetmeliği ve Uygulamaları”, “SÇD’de paydaşların katılımı: temel ilkeler, yaklaşımlar ve yöntemler, Türkiye’den Deneyimler, AB ülkelerinden örnekler” başlıklı sunumlar yapılmış ve “SÇD süreci: SÇD sürecindeki adımlar, AB ülkeleri ile Türkiye’den SÇD Örnekleri” ile ilgili grup çalışması gerçekleştirilmiştir.