Stratejik Çevresel Değerlendirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme
Tamamlananlar Tablosu

 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                   
STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANANLAR PLAN/PROGRAM LİSTESİ
                                                                                                                                                                                                                                 

GÜNCELLEME TARİHİ:18/01/2022

SEKTÖR      

PLAN/

PROGRAM

ADI VE

DÜZEYİ

İL/İLÇE

YETKİLİ KURUM        

SÇD BAŞLAMA TARİHİ

KAPSAM BELİRLEME TOPLANTI TARİHİ

KAPSAM BELİRLEME RAPORU  ONAY TARİHİ

İSTİŞARE TOPLANTISI TARİHİ

NİHAİ SÇD RAPOR TARİHİ / SÇD BİLDİRİMİ

SÇD SÜRECİ

SÇD RAPORU

İZLEME RAPORU

NİHAİ/ONAYLI PLAN

 

1.

Su Yönetimi

Gediz Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Manisa, Uşak, İzmir, Kütahya, Denizli, Balıkesir,  Aydın Tarım ve Orman Bakanlığı
(Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)
2018         Tamamlandı  

2.

Tarım

Kuzey Ege Havzası Nitrat Eylem Planı

(Havza)

Çanakkale, Balıkesir, Manisa,  İzmir

Tarım ve Orman Bakanlığı

(Tarım Reformu Genel Md.)

2019

25/02/2020

29/05/2020

27/08/2020

14/10/2020

Tamamlandı

K.egenitrat_   SÇD Bildirimi

K.egenitrat_SÇD_nihaiscd

K.egenitrat_izleme

3. 

Kıyı Yönetimi

Ordu-Giresun-Trabzon İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

(Bölge)

Ordu, Giresun, Trabzon

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

(Mekansal Planlama Genel Md.)

2021

10/08/2021

24/09/2021

25/11/2021

13/01/2021

Tamamlandı

OGT_SÇD Bildirimi

OGT Nihai SÇD Raporu

OGT Nihai İzleme 

4.

Kıyı Yönetimi

Edirne-Tekirdağ-Kırklareli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

(Bölge)

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

(Mekansal Planlama Genel Md.)

2019

13/03/2020

29/05/2020

26/10/2020

15/01/2021

Tamamlandı

ETKBKAP_ SÇD_ Bildirimi

ETKBKAP_nihaiscd

ETKBKAP_izleme

5.

Su Yönetimi

Asi Havzası Taşkın Yönetim Planı

(Havza)

Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye,            Adana, Kahramanmaraş Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 2019 (09/01/2020) (29/07/2020) (04/11/2020) (26/01/2021)

Tamamlandı

Asi SÇD Bildirimi

AsiTaşkınYP_nihaiscd

Asi Taşkın YP taslak izleme

 

6.

Su Yönetimi

Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı

(Havza)

Adana, Kayseri, Niğde, Mersin,  Sivas,  Kahramanmaraş Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 2019 (09/01/2020) (29/07/2020) (04/11/2020) (26/01/2021)

Tamamlandı

Seyhan SÇD Bildirimi

SeyhanTaşkınYP nihaiscd

Seyhan Taşkın YP taslak izleme

7.

Su Yönetimi

Van Gölü Havzası Taşkın Yönetim Planı

(Havza)

Van, Bitlis, Ağrı, Muş, Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 2019 (25/12/2019) (29/07/2020) (03/11/2020) (28/01/2021)

Tamamlandı

Van Gölü TaşkınYP  SÇD Bldirimi

 

Van GölüTaşkınYP_nihaiscd

Konya Taşkın YP  taslak izleme

8.

Su Yönetimi

Konya Kapalı Havzası Taşkın Yönetim Planı

(Havza)

Aksaray, Ankara, Isparta, Karaman,          Konya, Nevşehir, Niğde Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 2019 (25/12/2019) (29/07/2020)

(03/11/2020)

(28/01/2021)

Tamamlandı

Konya TaşkınYP     SÇD Bildirimi

KonyaTaşkınYP-nihaisçd

Konya Taşkın YP  taslak izleme

 

9.

Su Yönetimi

Çoruh  Havzası Taşkın Yönetim Planı

(Havza)

Erzurum, Artvin, Bayburt, Kars,   Erzincan,       Gümüşhane, Rize, Ardahan, Trabzon Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 2019 (15/01/2020) (28/07/2020) (05/11/2020) (28/01/2021)

Tamamlandı

Çoruh Taşkın YP_  SÇD Bildirimi

ÇoruhTaşkınY.P._nihaiscd

Çoruh Taşkın YP_ nihai izleme

10.

Su Yönetimi

Doğu Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı

(Havza)

Ordu, Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin, Sivas, Bayburt, Erzurum, Samsun, Tokat Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 2019 (15/01/2020) (28/07/2020) (05/11/2020) (28/01/2021)

Tamamlandı

D.Karadeniz Taşkın  YP  SÇD Bildirimi

D.KaradenizTYP_nihaiscd

Doğu Karadeniz Taşkın YP_ nihai izleme

11.

Su Yönetimi

Burdur Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Afyonkarahisar,              Burdur, Isparta,             Denizli, Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

(10/12/2019) (21/06/2021)   (13/09/2021)

Tamamlandı

Burdur NHYP SÇD Bildirimi

Burdur NHYP_nihaiscd

Burdur NHYP_izleme

12.

Su Yönetimi

Akarçay Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Afyonhisar, Kütahya, Isparta, Konya,       Uşak

Tarım ve Orman Bakanlığı

(Su Yönetimi       Genel Md.)

2019

(26/06/2019)

23/02/2021

26/03/2021

16/09/2021

Tamamlandı

AkarçayNHYP_ SÇD_ Bildirimi

AkarcayNHYP_nihaiscd

AkarcayNHYP_izleme

13.

Su Yönetimi

Yeşilırmak Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, Gümüşhane, Sivas

Tarım ve Orman Bakanlığı

(Su Yönetimi    Genel Md.)

2019

(18/06/2019)

23/02/2021

30/03/2021

16/09/2021

Tamamlandı

Yesilirmak_NHYP SÇD_ Bildirimi

YesilirmakNHYP_nihaiscd

YesilirmakNHYP_izleme

14.

Su Yönetimi

Batı Akdeniz Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Muğla, Denizli, Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığı

(Su Yönetimi           Genel Md.)

2019

(24/06/2019)

23/02/2021

25/03/2021

16/09/2021

Tamamlandı

B.akdenizNHYP_ SÇD_ Bildirimi

B.akdenizNHYP_nihaiscd

B.akdenizNHYP_izleme

15.

Su Yönetimi

Kuzey Ege Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Manisa, Çanakkale, Balıkesir Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 2019  (16/01/2019) (07/07/2021)   (10.11.2021)

Tamamlandı

Kuzey Ege NHYP SCD Bildirimi

Kuzey Ege NHYP Nihai SÇD

Kuzey Ege NHYP Nihai İzleme

16.

Su Yönetimi

Küçük Menderes Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

İzmir, Aydın, Manisa Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 2018 (13/03/2018) (25/06/2021)   (02/02/2022)

Tamamlandı

Küçük Menderes NHYP SÇD Bildirimi

Küçük Menderes NHYP Nihai SÇD

Küçük Menderes NHYP izleme 

17.

Kıyı Yönetimi

Kocaeli- Sakarya- Düzce Bütünleşik  Kıyı Alanları Planı

(Bölge)

Kocaeli, Sakarya, Düzce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü)

 

 

2022

(15/04/2022) (11/05/2022) (26/08/2022) (10/10/2022)

Tamamlandı

Kocaeli-Sakarya-Düzce BKAY SÇD Bildirimi

Kocaeli-Sakarya-Düzce BKAY Nihai SÇD

Kocaeli-Sakarya-Düzce Nihai İzleme 

Kocaeli-Sakarya-Düzce BKAP SÇD Bilgilendirme Raporu

Onaylı plan için bağlantı:

https://mpgm.csb.gov.tr/kocaeli-sakarya-duzce-illeri-karadeniz-kiyilari-butunlesik-kiyi-alanlari-plani-i-103607

18.

Kıyı Yönetimi

Zonguldak-Bartın-Kastamonu İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

(Bölge)

Zonguldak,Bartın ve Kastamonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 2022 (12/05/2022) (18/07/2022) (23/09/2022) (08/11/2022)

Tamamlandı

Zonguldak_Bartın_Kastamonu BKAP_SÇD_Bildirimi

Zonguldak-Bartın-Kastamonu BKAP Nihai SÇD Raporu

ZBK_BKAP_SÇD_İzleme_Raporu

ZBK_BKAP_SCD_Bilgilendirme_Raporu

Onaylı Plan için bağlantı:

https://mpgm.csb.gov.tr/planlar-ve-projeler-i-84130

19.            Su Yönetimi

Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı

(Havza)

Balıkesir, Bilecik, Bursa,Çanakkale, Edirne,İstanbul, Kırklareli,Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 2021 (09/02/2022) (19/09/2022) (07/04/2023) (25/05/2023)

Tamamlandı

MarmaraTaşkınYP_SÇD Bildirimi

MHYTP Nihai İzleme Raporu

Marmara Havzası TYP SÇD Bilgilendirme Raporu

20.Su Yönetimi

 

Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı

(Havza)

Afyonkarahisar, Konya, Isparta, Kütahya, Uşak Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 2022 (31/08/2022) (29/09/2022) (27/12/2022) (30/03/2023)

Tamamlandı

Akarçay Havzası KYP SÇD Bildirimi

Akarçay Havzası KYP SÇD İzleme Raporu

Akarçay Havzası KYP SÇD Bilgilendirme Raporu

 

21. Su Yönetimi

Yeşilırmak Havzası Kuraklık Yönetim Planı

(Havza)

Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Yozgat, Gümüşhane, Sivas,Giresun,Ordu, Erzincan,Bayburt Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 2022 (08/06/2022) (28/07/2022) (27/03/2023) (07/07/2023)

Tamamlandı

Yeşilırmak Havzası KYP SÇD Bildirimi

Yeşilırmak Havzası KYP İzleme Raporu

Yeşilırmak Havzası KYP SÇD Bilgilendirme Raporu

22.Su Yönetimi

Batı Karadeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planı

(Havza)

Kastamonu, Çankırı, Sinop, Karabük, Bartın, Düzce, Zonguldak  Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 2022 (08/06/2022) (28/07/2022) 27/03/2023) (07/07/2023)

Tamamlandı

Batı Karadeniz Havzası KYP SÇD Bildirimi

Batı Karadeniz Havzası KYP İzleme Raporu

Batı Karadeniz Havzası KYP SÇD Bilgilendirme Raporu