Stratejik Çevresel Değerlendirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme
Tamamlananlar Tablosu

 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                   
STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANANLAR PLAN/PROGRAM LİSTESİ
                                                                                                                                                                                                                                 

GÜNCELLEME TARİHİ:18/01/2022

SEKTÖR      

PLAN/

PROGRAM

ADI VE

DÜZEYİ

İL/İLÇE

YETKİLİ KURUM        

SÇD BAŞLAMA TARİHİ

KAPSAM BELİRLEME TOPLANTI TARİHİ

KAPSAM BELİRLEME RAPORU  ONAY TARİHİ

İSTİŞARE TOPLANTISI TARİHİ

NİHAİ SÇD RAPOR TARİHİ/ SÇD  BİLDİRİMİ

SÇD           SÜRECİ

SÇD RAPORU

İZLEME RAPORU

NİHAİ/ONAYLI PLAN

 

1.

Tarım

Kuzey Ege Havzası Nitrat Eylem Planı

(Havza)

Çanakkale, Balıkesir, Manisa,  İzmir

Tarım ve Orman Bakanlığı

(Tarım Reformu Genel Md.)

      2019

25/02/2020

29/05/2020

27/08/2020

14/10/2020

Tamamlandı

K.egenitrat_   SÇD Bildirimi

K.egenitrat_SÇD_nihaiscd

K.egenitrat_izleme

2.

Kıyı Yönetimi

Edirne-Tekirdağ-Kırklareli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

(Bölge)

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

(Mekansal Planlama Genel Md.)

      2019

13/03/2020

29/05/2020

26/10/2020

15/01/2021

Tamamlandı

ETKBKAP_ SÇD_ Bildirimi

ETKBKAP_nihaiscd

ETKBKAP_izleme

3.

Su Yönetimi

Akarçay Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Afyonhisar, Kütahya, Isparta, Konya,       Uşak

Tarım ve Orman Bakanlığı

(Su Yönetimi       Genel Md.)

      2019

 

23/02/2021

26/03/2021

16/09/2021

Tamamlandı

AkarçayNHYP_ SÇD_ Bildirimi

AkarcayNHYP_nihaiscd

AkarcayNHYP_izleme

4.

Su Yönetimi

Yeşilırmak Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, Gümüşhane, Sivas

Tarım ve Orman Bakanlığı

(Su Yönetimi    Genel Md.)

      2019

 

23/02/2021

30/03/2021

16/09/2021

Tamamlandı

Yesilirmak_NHYP SÇD_ Bildirimi

YesilirmakNHYP_nihaiscd

YesilirmakNHYP_izleme

5.

Su Yönetimi

Batı Akdeniz Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Muğla, Denizli, Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığı

(Su Yönetimi           Genel Md.)

      2019

 

23/02/2021

25/03/2021

16/09/2021

Tamamlandı

B.akdenizNHYP_ SÇD_ Bildirimi

B.akdenizNHYP_nihaiscd

B.akdenizNHYP_izleme

6. 

Kıyı Yönetimi

Ordu-Giresun-Trabzon İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

(Bölge)

Ordu, Giresun, Trabzon

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

(Mekansal Planlama Genel Md.)

      2021

10/08/2021

24/09/2021

25/11/2021

13/01/2021

Tamamlandı

OGT_SÇD Bildirimi

OGT Nihai SÇD Raporu

OGT Nihai İzleme 

7.

Su Yönetimi

Burdur Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Afyonkarahisar,              Burdur, Isparta,             Denizli, Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

     2019

(10/12/2019) (21/06/2021)   (13/09/2021)

Tamamlandı

Burdur NHYP SÇD Bildirimi

Burdur NHYP_nihaiscd

Burdur NHYP_izleme

8.

Su Yönetimi

Küçük Menderes Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

İzmir, Aydın, Manisa Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 2018 (13/03/2018) (25/06/2021)   (02/02/2022)

Tamamlandı

Küçük Menderes NHYP SÇD Bildirimi

Küçük Menderes NHYP Nihai SÇD

Küçük Menderes NHYP izleme 

9.

Su Yönetimi

Kuzey Ege Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Manisa, Çanakkale, Balıkesir Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 2019  (16/01/2019) (07/07/2021)   (10.11.2021)

Tamamlandı

Kuzey Ege NHYP SCD Bildirimi

Kuzey Ege NHYP Nihai SÇD

Kuzey Ege NHYP Nihai İzleme