Stratejik Çevresel Değerlendirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme
İKİNCİ SÇD EĞİTİMİ (SU YÖNETİMİ SEKTÖRÜ)

SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (TR2018 ESOP MI A3 12) kapsamında düzenlenen “Stratejik Çevresel Değerlendirme Eğitim Programı-2/ Su Yönetimi Sektörü Özelinde” 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Eğitime; SÇD Uygulamasından sorumlu kamu kurum kuruluşları, Büyükşehir Belediyelerinden 35 temsilci katılım sağlamıştır. SÇD Eğitim Programı kapsamında; “Türkiye’de SÇD Yönetmeliği ve Uygulamaları”, “SÇD sürecindeki adımlar, ana aktörler/paydaşlar ve rolleri”, “AB ülkelerinden SÇD uygulaması örnekleri”, “Türkiye’de su yönetimi sektöründe örnek SÇD uygulaması: Burdur Nehir Havzası Yönetimi Planı için SÇD”, “Türkiye’de SÇD deneyimi (eleme süreci) SÇD web-sitesi”, “Türkiye’de kapsam belirleme deneyimi”, “SÇD uygulaması için İş Tanımının hazırlanması” konulu sunumlar yapılmıştır. Eğitimde ayrıca, grup çalışmaları, grup sunumları ve tartışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

  • İKİNCİ SÇD EĞİTİMİ (SU YÖNETİMİ SEKTÖRÜ)
  • İKİNCİ SÇD EĞİTİMİ (SU YÖNETİMİ SEKTÖRÜ)
  • İKİNCİ SÇD EĞİTİMİ (SU YÖNETİMİ SEKTÖRÜ)
  • İKİNCİ SÇD EĞİTİMİ (SU YÖNETİMİ SEKTÖRÜ)
  • İKİNCİ SÇD EĞİTİMİ (SU YÖNETİMİ SEKTÖRÜ)