Stratejik Çevresel Değerlendirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme
SÇD BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI (TURİZM SEKTÖRÜ)

SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (TR2018 ESOP MI A3 12) kapsamında düzenlenen “Stratejik Çevresel Değerlendirme Eğitim Programı-1/ Turizm Sektörü Özelinde” 4-5 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmi