Stratejik Çevresel Değerlendirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme
SÇD BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI (TURİZM SEKTÖRÜ)

SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (TR2018 ESOP MI A3 12) kapsamında düzenlenen “Stratejik Çevresel Değerlendirme Eğitim Programı-1/ Turizm Sektörü Özelinde” 4-5 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Eğitime; SÇD Uygulamasından sorumlu kamu kurum kuruluşları, Belediyeler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden 34 temsilci katılım sağlamıştır. SÇD Eğitim Programı kapsamında; “Türkiye’de SÇD Yönetmeliği ve Uygulamaları”, “SÇD sürecindeki adımlar, ana aktörler/paydaşlar ve rolleri”, “AB ülkelerinden SÇD uygulaması örnekleri”, “Türkiye’de turizm sektöründe örnek SÇD uygulaması: Oymapınar Turizm Gelişim Projesi”, “Eleme yöntemi, kapsam belirleme: SÇD’nin ilk adımları”, “Türkiye’de SÇD deneyimi (eleme süreci)”, “SÇD web-sitesi”, “Plan/programın çevre üzerindeki etkisinin analizi ve plan/program için SÇD önerilerinin formülasyonu”, “Alternatiflerin analizi”, “SÇD önerilerinin plan/programın kabulü için plan/programa entegre edilmesi”, “SÇD önerilerin plan/programın kabulü için plan/programa entegre edilmesi” konulu sunumlar yapılmıştır. Eğitimde ayrıca, grup çalışmaları, grup sunumları ve tartışmalar gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraflar