Stratejik Çevresel Değerlendirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme
Eleme Süreci Devam Edenler

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                   
STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME ELEME SÜRECİ DEVAM EDEN PLAN/PROGRAM LİSTESİ

GÜNCELLEME TARİHİ: 15/12/2021

SIRA NO

SEKTÖR

PLAN/PROGRAM ADI

PLAN/

PROGRAMIN DÜZEYİ

İL/İLÇE

YETKİLİ KURUM

ELEME SÜRECİ BAŞLANGIÇ TARİHİ

ELEME SÜRECİ BİTİŞ TARİHİ

ELEME SÜRECİ KARARI VE GEREKÇESİ

ELEME SÜRECİ GEREKÇESİ

DURUM

 1

Balıkçılık-Tarım-Atık

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi

  Ülke

-

Tarım ve Orman Bakanlığı

06/03/2019

19/03/2019

(Ek Bilgi)

 28/03/2019

SÇD’ye Tabi Değil.

Karar

 Eleme Süreci Tamamlandı.

 

 2

Tarım-

Su Yönetimi-Atık

 Nitrat Eylem Planları

 Ülke

-

Tarım ve Orman Bakanlığı

06/03/2019

19/03/2019

(Ek Bilgi)

 28/03/2019

SÇD’ye Tabi.

Karar

 Eleme Süreci Tamamlandı.

 3

Balıkçılık 

Potansiyel Su Ürünleri Yetiştiricilik Alanlarının Belirlenmesi Eylem Planı (Adana İli, Yumurtalık İlçesi Kıyı alanları)

 Bölgesel

 Adana

Tarım ve Orman Bakanlığı

 09/07/2019

 25/07/2019

SÇD’ye Tabi.

Karar

 Eleme Süreci Tamamlandı.

4

Su Yönetimi-Atık

İstanbul İçmesuyu ve Kanalizasyon Master Planı Hazırlanması

Bölgesel

 

İstanbul BB.Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

07/08/2019

22/08/2019

SÇD’ye Tabi.

Karar

Eleme Süreci Tamamlandı.

5

Su Yönetimi-Atık

Ankara İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Yönetimi Master Planı

Bölgesel

 

Ankara BB.Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)

30/04/2020

06/05/2020

SÇD’ye Tabi.

Karar

 Eleme Süreci Tamamlandı.

6 Mekansal Planlama Adana -Mersin Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği İl Adana Sarıçam Belediyesi 11/05/2023 12/05/2023 SÇD'ye Tabi Değil. Karar Eleme Süreci Tamamlandı.