Stratejik Çevresel Değerlendirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme
SÇD İkinci Çalıştayı (11 Şubat 2020 ANKARA)

SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (TR2018 ESOP MI A3 12) kapsamında düzenlenen Stratejik Çevresel Değerlendirme Konusunda Farkındalık Arttırma Çalıştaylarından ikincisi 11 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Dışişleri Bakanlığı, Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılım sağlamıştır. SÇD Farkındalık Arttırma Çalıştayı kapsamında “SÇD’nin amacı ve hedefleri, faydaları ve katma değeri, verimli uygulanmasının temel ilkeleri”, “Türkiye’de SÇD Yönetmeliği ve Uygulamaları”, “SÇD sürecinde paydaş katılımı: Türkiye ve AB ülkelerinden örnekler” başlıklı sunumlar yapılmış ve “SÇD süreci: SÇD sürecindeki adımlar, ana aktörler/paydaşlar ve rolleri” ile ilgili grup çalışması gerçekleştirilmiştir.

 

 

  • Fotoğraf
  • SÇD İkinci Çalıştayı (11 Şubat 2020 ANKARA)
  • Fotoğraf
  • Fotoğraf
  • Fotoğraf