Stratejik Çevresel Değerlendirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme
SÇD Süreci Yürütülenler Tablosu

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ YÜRÜTÜLEN PLAN/PROGRAMLAR(P/P)
GÜNCELLEME TARİHİ: 15/12/2021

SEKTÖR

PLAN ADI/DÜZEYİ

KAPSADIĞI           İLLER

YETKİLİ KURUM

SÇD BAŞLAMA TARİHİ

KAPSAM BELİRLEME RAPORU 

KAPSAM BELİRLEME/ İSTİŞARE TOPLANTISI           TARİHİ

SÇD RAPORU

SÇD RAPORU BAKANLIK BİLDİRİMİ

1.

Su Yönetimi

Gediz       Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Manisa, Uşak,              İzmir, Kütahya,              Denizli, Balıkesir,                           Aydın

Tarım ve Orman Bakanlığı
(Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

2018

   

GedizNHYP_taslakscd

(20/03/2019)

(SÇD Raporuna dair     görüşler Yetkili Kuruma gönderilmiştir.)

(06/05/2019)

Taslak SÇD Raporuna dair görüşler Yetkili Kuruma gönderilmiştir.

2.

Su Yönetimi

Kuzey Ege Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Manisa, Çanakkale, Balıkesir

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

 

2019


KuzeyegeNHYP_taslakkbr (07/08/2019)

KuzeyEgeNHYP_nihaikbr

(07/07/2021)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Çanakkale (16/01/2019)

KuzeyEgeNHYP_taslakscd

(24/06/2021)

KuzeyEgeNHYP_nihaiscd

(10/11/2021)

Kuzey Ege NHYP SÇD Bildirimi

(10/11/2021)

Kuzey Ege NHYP taslak izleme

Kuzey Ege NHYP nihai izleme

(10/02/2022)

3.

Su Yönetimi

 

Küçük Menderes Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

İzmir, Aydın, Manisa

Tarım ve Orman Bakanlığı   (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019


K.menderesNHYP_taslakkbr

(07/08/2019)

K.menderesNHYP_nihaikbr

(05/07/2021)

 

K.MenderesNHYP_taslakscd

(15/09/2021)

K.Menderes NHYP Nihai SÇD Raporu

(02/02/2022)

K.MenderesNHYP_

taslakizleme

(07/01/2022)

K.Menderes NHYP İzleme raporu

(02/02/2022)

4.

Su Yönetimi

Burdur Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Afyonkarahisar,              Burdur, Isparta,             Denizli, Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

 

2019

BurdurNHYP taslakkbr

(29/11/2019)

BurdurNHYP_nihaikbr

(21/06/2021)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Burdur    

(10/12/2019)

BurdurNHYP_taslakscd

(24/08/2020)

BurdurNHYP_nihaiscd

(13/09/2021)

Burdur NHYP SÇD Bildirimi 

(13/09/2021)

Burdur NHYP_nihai izleme

(28/01/2022)

 

 

5.

Su Yönetimi

Akarçay        Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Afyonhisar, Kütahya, Isparta, Konya, Uşak

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

 

2019

AkarcayNHYP_taslakkbr

(27/08/2019)

Kapsam Belirleme Raporuna dair görüşler Yetkili Kuruma gönderilmiştir.
(23/09/2019)

AkarçayNHYP_nihaikbr            (23/02/2021)

Kapsam Belirleme Toplantısı/ Afyonkarahisar

(26/06/2019)

İstişare Toplantısı/ Afyonkarahisar

(26/03/2021)

AkarçayNHYP_taslakscd

(17/03/2021)

AkarcayNHYP_nihaiscd

(16/09/2021)

Akarçay NHYP SÇD Bildirimi

(16/09/2021)

Akarçay NHYP_nihai izleme

(18/10/2021)

6.

Su Yönetimi

Yeşilırmak Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, Gümüşhane, Sivas

Tarım ve Orman Bakanlığı   (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

 

2019

YesilırmakNHYP_taslakkbr

(27/08/2019)  

Kapsam Belirleme Raporuna dair görüşler Yetkili Kuruma gönderilmiştir.
(23/09/2019)

YeşilırmakNHYP_nihaikbr

(23/02/2021)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Amasya

(18/06/2019)

İstişare Toplantısı/Çorum

(30/03/2021)

YesilirmakNHYP_taslakscd

(17/03/2021)

YesilırmakNHYP_nihaiscd   

(16/09/2021)

Yeşilırmak NHYP   SÇD Bildirimi 

(16/09/2021)

Yeşilırmak NHYP_ nihai izleme

(18/10/2021)

7.

Su Yönetimi

Batı Akdeniz Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Muğla, Denizli, Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

 

2019

B.AkdenizNHYP_taslakkbr

(27/08/2019)

Kapsam Belirleme Raporuna dair görüşler Yetkili Kuruma gönderilmiştir.
(23/09/2019)

B.AkdenizNHYP_nihaikbr 

(23/02/2021)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Muğla

(24/06/2019)

İstişare Toplantısı/ Denizli

(25/03/2021)

B.AkdenizNHYP_taslakscd

(17/03/2021)

B.AkdenizNHYP_nihaiscd     (16/09/2021)

B.akdeniz NHYP    SÇD Bildirimi 

(16/09/2021)

Batı Akdeniz NHYP_nihai izleme

(18/10/2021)

8.

Su Yönetimi

Çoruh  Havzası Taşkın Yönetim Planı

(Havza)

Erzurum, Artvin, Bayburt, Kars,   Erzincan,       Gümüşhane, Rize, Ardahan, Trabzon

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

 

2019

ÇoruhTaşkınY.P._taslakkbr

(04/10/2019)

Kapsam belirleme Raporuna dair görüşler
11/10/2019 (düzeltme)
26/11/2019 (revize)

ÇoruhTaşkınY.P._nihaikbr

(28/07/2020)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Ankara

(15/01/2020)

İstişareToplantısı/ video-konferans

(05/11/2020)

ÇoruhTaşkınY.P. taslakscd

(23/12/2020)

ÇoruhTaşkınY.P._nihaiscd

(28/01/2021)

Çoruh Taşkın YP_  SÇD Bildirimi 

(28/01/2021)

Çoruh Taşkın YP_ nihai izleme

(03/08/2021)

 

9.

Su Yönetimi

Doğu Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı

(Havza)

Ordu, Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin, Sivas, Bayburt, Erzurum, Samsun, Tokat

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

 

2019

D.karadenizTaşkınYP_tkbr

(04/10/2019)

Taslak Kapsam Belirleme Raporuna dair düzeltmeler  Yetkili Kuruma iletildi.

11/10/2019 (düzeltme)
26/11/2019 (Revize)

D.karadenizTYP_nihaikbr

(28/07/2020)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Ankara

(15/01/2020)

İstişare Toplantısı/Ankara

(05/11/2020)

D.KaradenizTYP_taslakscd

(23/12/2020)

D.KaradenizTYP_nihaiscd

(28/01/2021)

D.Karadeniz Taşkın  YP  SÇD Bildirimi

(28/01/2021)

Doğu Karadeniz Taşkın YP_ nihai izleme

(03/08/2021)

10.

Su Yönetimi

Van Gölü Havzası Taşkın Yönetim Planı

(Havza)

Van, Bitlis, Ağrı, Muş,

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

2019

VangölüTaşkınYP_taslakkbr

(04/10/2019)

11/10/2019 (düzeltme)
12/11/2019 (revize TKBR)

VangölüTaşkınYP_nihaikbr

(29/07/2020)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Ankara

(25/12/2019)

İstişare Toplantısı/Ankara

(03/11/2020)

Van GölüTaşkınYP-taslakscd

(22/09/2020)

Van GölüTaşkınYP_nihaiscd

(28/01/2021)

Van Gölü TaşkınYP  SÇD Bldirimi

(28/01/2021)

Van Gölü Taşkın YP taslak izleme

11.

Su Yönetimi

Konya Kapalı Havzası Taşkın Yönetim Planı

(Havza)

Aksaray, Ankara,              Isparta, Karaman,             Konya, Nevşehir,              Niğde

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

2019

KonyaTaşkınYP_taslakkbr

(04/10/2019)

11/10/2019(düzeltme)
12/11/2019 (revize TKBR)

KonyaTaşkınYP_nihaikbr

(29/07/2020)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Ankara

(25/12/2019)

İstişare Toplantısı/Ankara

(03/11/2020)

 

 

KonyaTaşkınYP_taslakscd

(22/09/2020)

KonyaTaşkınYP-nihaisçd

(28/01/2021)

 

 

Konya TaşkınYP     SÇD Bildirimi

(28/01/2021)

Konya Taşkın YP  taslak izleme

12.

Su Yönetimi

Asi Havzası Taşkın Yönetim Planı

(Havza)

Hatay, Gaziantep,        Kilis, Osmaniye,            Adana,                Kahramanmaraş

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

2019

AsiTaşkınYP_taslakkbr

(04/10/2019)

11/10/2019 (düzeltme)
12/11/2019 (revize TKBR)

AsiTaşkınYP_nihaikbr

(29/07/2020)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Ankara       (09/01/2020)

İstişare Toplantısı/Ankara  (04/11/2020)

 

AsiTaşkınYP-taslakscd

(22/09/2020)

AsiTaşkınYP_nihaiscd

(26/01/2021)

Asi SÇD Bildirimi        (26/01/2021)

Asi Taşkın YP taslak izleme

13.

Su Yönetimi

Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı

(Havza)

Adana, Kayseri,                Niğde Mersin,         Sivas,             Kahramanmaraş

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

2019

Seyhan_taslakkbr

(04/10/2019)

12/11/2019 (revize TKBR)

SeyhanTaşkınYP_

nihaikbr (29/07/2020)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Ankara       (09/01/2020)

İstişare Toplantısı/ Ankara                         (04/11/2020)

SeyhanTaşkınYP-taslakscd

(22/09/2020)

SeyhanTaşkınYP nihaiscd

(26/01/2021)

Seyhan SÇD Bildirimi                   (26/01/2021)

Seyhan Taşkın YP taslak izleme

14.

Tarım

Kuzey Ege Havzası Nitrat Eylem Planı

(Havza)

Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir Tarım ve Orman Bakanlığı (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü)

 

 

2019

K.egenitrat_taslakkbr

(28/01/2020)

K.egenitrat_nihaikbr

(29/05/2020)

 

Kapsam Belirleme Toplantısı/İzmir            (25/02/2020)

İstişare Toplantısı/   video-konferans            (27/08/2020)

K.egenitrat_taslakscd

(13/08/2020)

K.egenitrat_nihaiscd

(10/11/2021)

K.egenitrat_SÇD Bildirimi

(11/03/2021)

Kuzey Ege NEP_nihai izleme

(21/10/2020)

15.

Kıyı Yönetimi

Edirne- Tekirdağ- Kırklareli Bütünleşik  Kıyı Alanları Planı

(Bölge)

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü)

 

 

2019

ETKBKAP_taslakkbr

(02/03/2020)

ETKBKAP_nihaikbr

(29/05/2020)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Tekirdağ    (13/03/2020)

İstişare Toplantısı/   video-konferans          (26/10/2020)

ETKBKAP_taslakscd

(26/10/2020)

ETKBKAP_nihaiscd

(15/01/2021)

ETKBKAP SÇD Bildirimi

(15/01/2021)

ETKBKAP nihai izleme

(15/12/2020)

16.

Mekansal Planlama

Türkiye Mekansal Strateji Planı

(Ülke)

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü)

 

 

2020

TMSP_taslakkbr

(27/11/2020)

TMSP_nihaikbr

(03/03/2021)

Kapsam Belirleme Toplantısı/ video konferans                 (03/12/2020)

İstişare Toplantısı/   video-konferans          (06/10/2021)

 

TMSP_taslakscd

(16/09/2021)

TMSP_revize_taslakscd

(26/10/2021)

 

                                                       

17.

Su Yönetimi-

Atık

İstanbul İçmesuyu ve Kanalizasyon Master Planı

(Havza)

İstanbul, Kıklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce

İstanbul BB.Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

 

2021

İstanbulİKMP_taslakkbr

(22/06/2021)

İstanbulİKMP-nihaikbr

(11/05/2022)

Kapsam Belirleme Toplantısı/video konferans            (27/07/2021)

 

                    

 

 

18.

Kıyı Yönetimi

Ordu-Giresun-Trabzon İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

(Bölge)

Ordu, Giresun,          Trabzon

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü)

 

 

 

2021

OGT_BKAP_taslakkbr

(28/07/2021)

OGT-BKAP-nihaikbr

(24/09/2021)

Kapsam Belirleme Toplantısı/ Ankara       (10/08/2021)

İstişare Toplantısı/Trabzon    (25/11/2021)

OGT BKAP Taslak SÇD Raporu

(12/11/2021)

OGT BKAP Nihai SÇD Raporu

(13/01/2022)

 

 

OGT BKAP İzleme Raporu

(11/01/2022)

OGTBKAP_SÇD Bildirimi

(13/01/2022)

19.

Turizm

İzmir Çeşme KTKGB

(İl)

İzmir Kültür ve Turizm Bakanlığı (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü)

 

 

2021

İzmirÇeşmeKTKGB_  taslakkbr

(19/08/2021)

İzmirÇeşmeKTKGB

nihaikbr

(10/11/2021)

Kapsam Belirleme Toplantısı/ İzmir          (10/09/2021) 

İzmir Çeşme KTKGB Taslak SÇD Raporu

(29/09/2022)

İzmir Çeşme KTKGB Nihai SÇD Raporu

(28/11/2022)

 

İzmir Çeşme KTKGB SÇD Bildirimi

(28/11/2022)

20.

Su Yönetimi

Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı

(Havza)

Balıkesir, Bilecik,            Bursa,Çanakkale, Edirne,İstanbul, Kırklareli,Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

 

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

2021

MarmaraTaşkınYP_     taslakkbr

(14/09/2021)

Marmara Taşkın YP nihaikbr

(19/09/2022)

Kapsam Belirleme Toplantısı/video konferans           (09/02/2022)

Marmara_TaşkınYP Taslak SÇD

(03/03/2023)

 

21.

Su Yönetimi

Sakarya Nehir Havza Yönetim Planı

(Havza)

Ankara, Eskişehir, Sakarya, Bolu, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar, Bursa, Kocaeli, Düzce, Konya, Çankırı, Uşak Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

2022

Sakarya NHYP_taslakkbr

(22/12/2021)

Sakarya NHYP nihaikbr

(26/01/2022)

Kapsam Belirleme Toplantısı/video konferans           (06/01/2022)

   

22.

Kıyı Yönetimi

Kocaeli- Sakarya- Düzce Bütünleşik  Kıyı Alanları Planı

(Bölge)

Kocaeli, Sakarya, Düzce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü)

 

 

2022

KSD_BKAY_taslakkbr

(28/03/2022)

KSD_BKAY_nihaikbr

(11/05/2022)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Düzce

(15/04/2022)

İstişare Toplantısı/Sakarya    (26/08/2022)

KSD-BKAY taslak SÇD 

(10/08/2022)

KDS-BKAY Nihai SÇD

(10/10/2022)

KDS-BKAY SÇD Bildirimi

(10/10/2022)

KDS-BKAY SÇD İzleme Raporu

(08/11/2022)

23.          Su Yönetimi 

Yeşilırmak Havzası Kuraklık Yönetim Planı

(Havza)

 

Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Yozgat, Gümüşhane, Sivas,Giresun,Ordu, Erzincan,Bayburt Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

2022

Yeşilırmak Havzası Kuraklık YP taslakkbr

(31/03/2022)

Yeşilırmak Havzası Kuralık YP nihaikbr

(28/07/2022)

Kapsam Belirleme Toplantısı/video konferans

(08/06/2022)

Yeşilırmak Kuraklık_YP Taslak_SÇD

(20/01/2023)

 
24.         Su Yönetimi

Batı Karadeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planı

(Havza)

Kastamonu, Çankırı, Sinop, Karabük, Bartın, Düzce, Zonguldak  Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

2022

Batı Karadeniz Havzası Kuraklık YP taslakkbr

(31/03/2022)

Batı Karadeniz Havzası Kuraklık YP nihaikbr

(28/07/2022)

Kapsam Belirleme Toplantısı/video konferans

(08/06/2022)

 

Batı Karadeniz Kuraklık_YP Taslak_SÇD

(20/01/2023)

 
25.          Su Yönetimi

Sakarya Havzası Kuraklık Yönetim Planı

(Havza)

Eskişehir, Bilecik, Sakarya ve Ankara, Bolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Bursa, Kocaeli

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

2022

Sakarya Havzası Kuraklık YP taslakkbr

(04/04/2022)

Sakarya Havzası Kuraklık YP nihaikbr

(05/08/2022)

Kapsam Belirleme Toplantısı/video konferans

(26/05/2022)

İstişare Toplantısı/Ankara

(28/03/2023)

 

Sakarya Kuraklık_YP Taslak_SÇD

(20/01/2023)

 
26.            Su Yönetimi

Susurluk Havzası Kuraklık Yönetim Planı

(Havza)

Bursa, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Manisa ve İzmir

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

 

 

2022

Susurluk Havzası Kuraklık YP taslakkbr

(04/04/2022)

Susurluk Havzası Kuraklık YP nihai kbr

(05/08/2022)

Kapsam Belirleme Toplantısı/video konferans

(26/05/2022)

İstişare Toplantısı/Ankara

(28/03/2023)

Susurluk_Havzası Kuraklık YP_taslakSÇD

(20/01/2023)

 

27.            Su Yönetimi

 

 

Ankara İli İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Yönetimi Master Planı

(İl)

Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) (ASKİ)

 

2022

Ankara İli İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Yönetimi Master Planı taslakkbr 

(20/04/2022)

Ankara İli İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Yönetimi Master Planı Nihai kbr

(12/12/2022)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Ankara         

(27/06/2022)

   

28.

Kıyı Yönetimi

Zonguldak-Bartın-Kastamonu İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

(Bölge)

Zonguldak,Bartın ve Kastamonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü)

 

 

2022

Zonguldak-Bartın-Kastamonu BKAP Taslak KBR

(09/05/2022)

Zonguldak-Bartın-Kastamonu BKAP Nihai KBR

(18/07/2022)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Bartın          

(12/05/2022)

İstişare Toplantısı/ Kastamonu                  (23/09/2022)

Zonguldak-Bartın-Kastamonu BKAP Taslak SÇD Raporu

(09/09/2022)

Zonguldak-Bartın-Kastamonu BKAP Nihai SÇD Raporu

(08/11/2022)

Zonguldak_Bartın_Kastamonu BKAP_SÇD_Bildirimi

(08/11/2022)

ZBK_BKAP_SÇD_İzleme_Raporu

(28.12.2022)

 

 

29.            Su Yönetimi

Marmara Havzası Kuraklık Yönetim Planı

(Havza)

Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Yalova, Edirne, Sakarya, Bilecik

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)       2022

Marmara Havzası Kuraklık YP  taslak kbr

(18/05/2022)

Marmara Havzası Kuraklık YP Nihai KBR

(08/02/2023)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Ankara       

(21/07/2022)

İstişare Toplantısı/Ankara

(05/04/2023)

 

   
30.            Su Yönetimi

Meriç-Ergene Havzası Kuraklık Yönetim Planı

(Havza)

Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)       2022

Meriç-ErgeneHavzası Kuraklık YP taslak kbr

(18/05/2022)

Meriç Ergene Havzası Kuraklık YP Nihai KBR

(08/02/2023)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Ankara        

(21/07/2022)

İstişare Toplantısı/Ankara

(05/04/2023)

 

 
31.            Su Yönetimi

Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı Güncelleme Projesi

(Havza)

Ankara, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Nevşehir,Isparta,Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü      2022

Konya Havzası Kuraklık YP Güncellenmesi taslak kbr

(19/07/2022)

Konya Havzası Kuraklık Nihai kbr

(29/09/2022)

 

Kapsam Belirleme Toplantısı/Ankara        

(11/08/2022)

   
32.            Su Yönetimi

Kızılırmak Havzası Kuraklık Yönetim Planı

(Havza)

Ankara, Aksaray, Kayseri, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Nevşehir,Sinop,Samsun, Kırşehir Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü      2022

Kızılırmak Havzası Kuraklık YP taslak kbr

(19/07/2022)

Kızılırmak Havzası Kuraklık Nihai kbr

(29/09/2022)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Ankara        

(09/08/2022)

İstişare Toplantısı/Ankara

(26/01/2023)

 

Kızılırmak Havzası Kuraklık YP Taslak SÇD Raporu

(02.01.2023)

 
33.            Su Yönetimi

Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı

(Havza)

Afyonkarahisar, Konya, Isparta, Kütahya, Uşak Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü      2022

Akarçay Havzası Kuraklık YP taslak kbr

(19/07/2022)

Akarçay Havzası Kuraklık Nihai kbr

(29/09/2022)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Ankara      

(31/08/2022)

İstişare Toplantısı/Ankara

(27/12/2022)

Akarçay Havzası Kuraklık Taslak SÇD Raporu

(09/11/2022)

 
34.        Su Yönetimi

Susurluk Havzası Taşkın Yönetim Planı Güncelleme Projesi

(Havza)

Bursa, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Manisa ve İzmir Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)      2022

Susurluk Havzası_Taşkın YP Güncellenmesi taslak kbr

(22/08/2022)

     
35. Mekansal Planlama

Düzce İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan

(İl)
Düzce Düzce Belediye Başkanlığı       2022

Düzce İli ÇDP Taslak KBR

(20.10.2022)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Düzce

(04/11/2022)

 

 

 

36. Su Yönetimi

 

Doğu Karadeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması Projesi

(Havza)

Ordu, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Sivas, Bayburt, Tokat, Erzurum, Samsun

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)      2022

Doğu Karadeniz Havzası Kuraklık YP Taslak Kbr

(13/09/2022)

Doğu Karadeniz Havzası Kuraklık YP Nihai Kbr

(16/01/2023)

Kapsam Belirleme Toplantısı/Ankara

(20/10/2022)

İstişare Toplantısı/Ankara

(03/04/2023)

Doğu Karadeniz Havzası Kuraklık YP Taslak SÇD

(02/02/2023)

 
37. Su Yönetimi

Aras Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

(Havza)

Kars, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Ağrı Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 2023

Aras Havzası Kuraklık YP Taslak Kbr

(10/01/2023)

     
38. Su Yönetimi

Çoruh Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

(Havza)

Artvin, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 2023

Çoruh Havzası Kuraklık YP Taslak Kbr

(10/01/2023)