Stratejik Çevresel Değerlendirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme
SÇD Birinci Çalıştayı (3 Aralık 2019 ANKARA)

SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (TR2018 ESOP MI A3 12) kapsamında düzenlenen Stratejik Çevresel Değerlendirme Konusunda Farkındalık Arttırma Çalıştaylarından birincisi 3 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı, Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılım sağlamıştır. SÇD Farkındalık Arttırma Çalıştayı kapsamında “SÇD’nin amacı ve hedefleri, faydaları ve katma değeri, verimli uygulanmasının temel ilkeleri”, “Türkiye’de SÇD Yönetmeliği ve Uygulamaları”, “SÇD’de paydaşların katılımı: temel ilkeler, yaklaşımlar ve yöntemler, AB ülkelerinden örnekler” başlıklı sunumlar yapılmış ve “SÇD süreci: SÇD sürecindeki adımlar, ana aktörler/paydaşlar ve rolleri” ile ilgili grup çalışması gerçekleştirilmiştir.