Stratejik Çevresel Değerlendirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme
Kapsam Belirleme Toplantısı Listesi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ KAPSAM BELİRLEME TOPLANTILARI TABLOSU
                                                                                                                               GÜNCELLEME TARİHİ: 13/03/2020

SIRA NO

SEKTÖR

PLAN/PROGRAM ADI

PLAN/PROGRAMIN DÜZEYİ

YETKİLİ KURUM

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI YERİ

1

Su Yönetimi

Burdur Havzası Nehir Havza Yönetim Planı

Havza

Tarım ve Orman Bakanlığı  (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

10 Aralık 2019

 Burdur İli

2

Su Yönetimi

Van Havzası Taşkın Yönetim Planı

Havza

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

25 Aralık 2019

 Ankara İli

3

Su Yönetimi

Konya Havzası Taşkın Yönetim Planı

Havza

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

25 Aralık 2019

Ankara İli

4

Su Yönetimi

Asi Havzası Taşkın Yönetim Planı

Havza

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

9 Ocak 2020

Ankara İli

5

Su Yönetimi 

Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı

Havza

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

9 Ocak 2020

Ankara İli

6

Su Yönetimi 

Çoruh Havzası Taşkın Yönetim Planı

Havza

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

15 Ocak 2020

Ankara İli

7

Su Yönetimi 

Doğu Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı

Havza

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

15 Ocak 2020

Ankara İli

8 Tarım Kuzey Ege Nitrat Eylem Planı Havza Tarım ve Orman Bakanlığı (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) 25 Şubat 2020 İzmir İli
9 Mekansal Planlama Edirne-Tekirdağ-Kırklarekli Havza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 13 Mart 2020 Tekirdağ İli