Stratejik Çevresel Değerlendirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme

“ SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” Açılış Toplantısı

18 Haziran 2019
“ SÇD  Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” Açılış Toplantısı
“ SÇD  Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” Açılış Toplantısı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finans edilen  Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan “TR2018 ESOP MI A312/CNP/03” numaralı “Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Desteklenmesi Projesi” Açılış Toplantısı 18.06.2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Açılış toplantısına Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı, Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılım sağlamıştır.

Toplantının açılış konuşmaları, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Vekili Sayın Yahya KESİMAL, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı Genel Müdür Vekili Sayın Bülent ÖZCAN, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Sayın Mehrali ECER tarafından yapılmıştır.

 “Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Desteklenmesi Projesi” 18 ay süresince yürütülecektir. Proje ile AB SÇD Direktifi ile uyumlu bir şekilde Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin ülkemiz genelinde uygulanması, yaygınlaştırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Kamu kurumlarının hazırladığı ve onaya tabi plan ve programlara uygulanan, faaliyetlerin kümülatif etkilerinin değerlendirilmesine imkan sağlayan ve ÇED’in bir üst aşaması olan Stratejik Çevresel Değerlendirme, ÇED sürecini güçlendiren önemli bir araçtır. Stratejik Çevresel Değerlendirme uygulanan alanlarda yapılacak ÇED uygulamaları daha kısa sürede tamamlanacak ve ülkemiz yatırımları daha hızlı ve sağlıklı gerçekleşecektir.

Stratejik Çevresel Değerlendirme sayesinde havza ya da bölgesel ölçekte bütüncül bir çevresel değerlendirme yapılacağından, hayata geçecek projelerin etkileri de çok önceden ortaya konacak ve gerekli önlemler de planlama aşamasında alınabilecektir. Böylelikle, yatırım yapılabilecek alanlar, korunması gereken alanlar ÇED’e gelmeden önce belirlenebilecektir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır