Stratejik Çevresel Değerlendirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme
Devam Edenler Tablosu

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                   
STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDEN PLAN/PROGRAMLAR(P/P)
                                                                                                                                                                                                                                                   GÜNCELLEME TARİHİ: 16/12/2019

 

 

S.NO

SEKTÖR

P/P ADI

P/P DÜZEYİ

     Ülke/

Bölge/

Havza

KAPSADIĞI İLLER

YETKİLİ KURUM

SÇD BAŞLA-MA TARİHİ

TASLAK KAPSAM BELİRLEME RAPORU TESLİM TARİHİ

KAPSAM BELİRLEME TOPLANTISI TARİHİ

KAPSAM BELİRLEME RAPORU BAKANLIK ONAY TARİHİ

TASLAK SÇD RAPORU TESLİM TARİHİ

İSTİŞARE TOPLANTI TARİHİ

SÇD RAPORU BAKANLIK BİLDİRİMİ

RAPORLAR (.pdf)

TASLAK PLAN/

PROGRAM

1

Su Yönetimi

Gediz NHYP

Havza

Manisa-Uşak-İzmir-Kütahya-Denizli-Balıkesir-Aydın

Tarım ve Orman Bakanlığı

(Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2018

 

 

 

 

 

SÇD Raporu düzeltmeler için Yetkili Kuruma gönderilmiştir.

20/03/2019

gediz.scd.pdf

06/05/2019

SÇD Raporuna dair düzeltmeler için Yetkili Kuruma gönderilmiştir.

 

2

Su Yönetimi

Kuzey Ege NHYP

Havza

Manisa, Çanakkale, Balıkesir

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

07/08/2019

Kuzeyege_tkbr

 

 

 

 

 

 

 

3

Su Yönetimi

Küçük Menderes NHYP

Havza

İzmir, Aydın, Manisa

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

07/08/2019

 

K.menderes_tkbr

 

 

 

 

 

 

 

4

Su Yönetimi

Burdur NHYP

Havza

Afyonkarahisar,Burdur,

Isparta, Denizli, Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

29/11/2019

 Burdur typ tkbr

10/12/2019 (Burdur İli)

 

 

 

 

 

 

5

Su Yönetimi

Akarçay NHYP

Havza

Afyonhisar, Kütahya, Isparta, Konya, Uşak

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

27/08/2019

Akarcay_tkbr

KB Raporu düzeltmeler için Yetkili Kuruma gönderilmiştir.

23/09/2019

 

 

 

 

 

 

 

6

Su Yönetimi

Yeşilırmak NHYP

Havza

Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, G.hane,Sivas

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

 

27/08/2019

Yesilırmak_tkbr

KB Raporu düzeltmeler için Yetkili Kuruma gönderilmiştir.

23/09/2019

 

 

 

 

 

 

 

7

Su Yönetimi

Batı Akdeniz NHYP

Havza

Muğla, Denizli, Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

27/08/2019

B.akdeniz_tkbr

KB Raporu düzeltmeler için Yetkili Kuruma gönderilmiştir.

23/09/2019

 

 

 

 

 

 

 

8

Su Yönetimi

Çoruh Havzası Taşkın Yönetim Planı 

Havza

Erzurum, Artvin, Bayburt,Kars,Erzincan, Gümüşhane, Rize, Ardahan, Trabzon

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

 

04/10/2019 (sunum)

Taslak KB Raporu düzeltmeler için Yetkili Kuruma gönderilmiştir.

11/10/2019 (düzeltme)

26/11/2019 (revize)

Çoruhkbr

 

 

 

 

 

 

 

9

Su Yönetimi

Doğu Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı

Havza

Ordu, Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin, Sivas, Bayburt, Erzurum, Samsun, Tokat

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

 

04/10/2019 (sunum)

Taslak KB Raporu düzeltmeler için Yetkili Kuruma gönderilmiştir.

11/10/2019 (düzeltme)

26/11/2019 (Revize)

Doğukaradenizkbr

 

 

 

 

 

 

 

10

Su Yönetimi

Van Gölü Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması

Havza

Van, Bitlis, Ağrı, Muş, 

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

 

04/10/2019 (sunum)

11/10/2019 (düzeltme)

12/11/2019 (revize TKBR)Vangölükbr

 

 

 

 

 

 

 

11

Su Yönetimi

Konya Kapalı Havzası Taşkın Yönetim Planı

Havza

Aksaray, Ankara, Isparta, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

 

04/10/2019 (sunum)

11/10/2019(düzeltme)

12/11/2019 (revize TKBR)Konyakbr

 

 

 

 

 

 

 

12

Su Yönetimi

Asi Havzası Taşkın Yönetim Planı

Havza

Hatay, Gaziantep, Kilis,Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

 

 

04/10/2019(sunum)

11/10/2019 (düzeltme)

12/11/2019 (revize TKBR)Asikbr

             
13

Su Yönetimi

Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı

Havza

Adana, Kayseri, Niğde Mersin, Sivas, Kahramanmaraş 

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

 

 

04/10/2019 (sunum)

12/11/2019 (revize TKBR)Seyhankbr

             
14 Tarım Kuzey Ege Havzası Nitrat Eylem Planı Havza Çanakkale,Balıkesir, Manisa, İzmir Tarım ve Orman Bakanlığı (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) 2019                
15 Kıyı Yönetimi Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Bölge Edirne, Tekirdağ, Kırklareli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü)