Stratejik Çevresel Değerlendirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme
Devam Edenler Tablosu

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDEN PLAN/PROGRAMLAR(P/P)
GÜNCELLEME TARİHİ:17/09/2020

SEKTÖR

P/P ADI

P/P DÜZEYİ

Ülke/

Bölge/

Havza

KAPSADIĞI İLLER

YETKİLİ KURUM

SÇD BAŞLA-MA TARİHİ

KAPSAM BELİRLEME RAPORU 

KAPSAM BELİRLEME/

İSTİŞARE

TOPLANTISI TARİHİ

SÇD RAPORU

SÇD RAPORU BAKANLIK BİLDİRİMİ

Su Yönetimi

Gediz NHYP

Havza

Manisa, Uşak, İzmir, Kütahya, Denizli, Balıkesir, Aydın

Tarım ve Orman Bakanlığı
(Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2018

   

20/03/2019
gediz.scd.pdf
06/05/2019
SÇD Raporuna dair Bakanlığımızca yapılan  düzeltmeler Yetkili Kuruma gönderilmiştir.

SÇD Raporu düzeltmelerin işlenmesi için Yetkili Kuruma gönderilmiştir.

Su Yönetimi

Kuzey Ege NHYP

Havza

Manisa, Çanakkale, Balıkesir

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

07/08/2019
Kuzeyege_tkbr

     

Su Yönetimi

Küçük Menderes NHYP

Havza

İzmir, Aydın, Manisa

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

07/08/2019
K.menderes_tkbr

     

Su Yönetimi

Burdur NHYP

Havza

Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Denizli, Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

29/11/2019
Burdur typ tkbr

10/12/2019

(Burdur İli-KB)

24/08/2020

burdur.taslakscd

 

Su Yönetimi

Akarçay NHYP

Havza

Afyonhisar, Kütahya, Isparta, Konya, Uşak

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

27/08/2019
Akarcay_tkbr
KB Raporu düzeltmeler için Yetkili Kuruma gönderilmiştir.
23/09/2019

     

Su Yönetimi

Yeşilırmak NHYP

Havza

Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, G.hane, Sivas

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

27/08/2019
Yesilırmak_tkbr
KB Raporu düzeltmeler için Yetkili Kuruma gönderilmiştir.
23/09/2019

     

Su Yönetimi

Batı Akdeniz NHYP

Havza

Muğla, Denizli, Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

27/08/2019
B.akdeniz_tkbr
KB Raporu düzeltmeler için Yetkili Kuruma gönderilmiştir.
23/09/2019

     

Su Yönetimi

ÇoruhHavzasıTaşkın Yönetim Planı

Havza

Erzurum, Artvin, Bayburt, Kars, Erzincan, Gümüşhane, Rize, Ardahan, Trabzon

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

04/10/2019 (sunum)
Taslak KB Raporu düzeltmeler için Yetkili Kurumagönderilmiştir.
11/10/2019 (düzeltme)
26/11/2019 (revize)
Çoruhkbr

Çoruhkbrnihai (28/07/2020)

 

15/01/2020

(Ankara-KB)

   

Su Yönetimi

Doğu Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı

Havza

Ordu, Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin, Sivas, Bayburt, Erzurum, Samsun, Tokat

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

04/10/2019 (sunum)
Taslak KB Raporu düzeltmeler için Yetkili Kurumagönderilmiştir.
11/10/2019 (düzeltme)
26/11/2019 (Revize)
Doğukaradenizkbr

Dogukaradenizkbrnihai(28/07/2020)

15/01/2020

(Ankara-KB)

   

Su Yönetimi

Van Gölü Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması

Havza

Van, Bitlis, Ağrı, Muş,

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

04/10/2019 (sunum)
11/10/2019 (düzeltme)
12/11/2019 (revize TKBR)
Vangölükbr

Vangölüniahikbr(29/07/2020)

25/12/2019

(Ankara-KB)

   

Su Yönetimi

Konya Kapalı Havzası Taşkın Yönetim Planı

Havza

Aksaray, Ankara, Isparta, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

04/10/2019 (sunum)
11/10/2019(düzeltme)
12/11/2019 (revize TKBR)
Konyakbr

Konyanihaikbr(29/07/2020)

25/12/2019

(Ankara-KB)

   

Su Yönetimi

Asi Havzası Taşkın Yönetim Planı

Havza

Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

04/10/2019(sunum)
11/10/2019 (düzeltme)
12/11/2019 (revize TKBR)
Asikbr

Asinihaikbr(29/07/2020)

09/01/2020

(Ankara-KB)

   

Su Yönetimi

Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı

Havza

Adana, Kayseri, Niğde Mersin, Sivas, Kahramanmaraş

Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)

2019

04/10/2019 (sunum)
12/11/2019 (revize TKBR)
Seyhankbr

Seyhannihaikbr(29/07/2020)

09/01/2020

(Ankara-KB)

   
Tarım Kuzey Ege Havzası Nitrat Eylem Planı Havza Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir Tarım ve Orman Bakanlığı (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) 2019

28/01/2020

Kuzeyegenitrattkbr

Kuzeyegenitratnihaikbr(29/05/2020)

 

25/02/2020

(İzmir İli-KB)

 

Kuzeyegetaslakscdr (13/08/2020)

Kuzeyegenihaiscd (17/09/2020)

 
Kıyı Yönetimi Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Bölge Edirne, Tekirdağ, Kırklareli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 2019

02/03/2020

ETKtkbr

ETKNihaikbr(29/05/2020)

13/03/2020

(Tekirdağ-KB)